EN
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...ANALIZA NABAVE PREMA VRSTI JAVNOG NARUČITELJA - DRŽAVNE AGENCIJE/UREDI

OD:     DO:     preload

Ugovori finacirani iz fondova EU
Ugovori s podizvoditeljima
Samo sektorski naručitelji
Samo s mogućom pogreškom
VRSTA JAVNOG NARUČITELJA: ukloni


KategorijaNaziv subjektaVrijednost/zbrojevi
Ukupan broj objava o sklapanju ugovora>>437
Ukupna vrijednost objava o sklapanju ugovora>>295.040.022,79 HRK
Ukupan broj naručitelja>>94
Naručitelj s najvećim brojem ugovora>>Agencija za odgoj i obrazovanje73
Naručitelj s najvećim zbrojem vrijednosti ugovora>>UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE50.120.075,99 HRK
Ukupan broj ponuditelja sa sklopljenim ugovorima>>201
Ponuditelj s najvećim brojem ugovora>>DUBROVNIK SUN d.o.o.36
Ponuditelj s najvećim zbrojem vrijednosti ugovora>>CESTORAD D.D.31.644.332,00 HRK
Prosječan broj zaprimljenih ponuda po ugovoru>>2

Kategorija - Ugovori o okvirnom sporazumuNaziv subjektaVrijednost/zbrojevi
Ukupno broj objava o sklapanju okvirnog sporazuma>>59
Ukupna vrijednost objava o sklapanju okvirnog sporazuma>>913.550.053,91 HRK
Ukupan broj naručitelja okvirnih sporazuma>>33
Naručitelj s najvećim brojem sklopljenih okvirnih sporazuma>>HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI7
Naručitelj s najvećim zbrojem vrijednosti okvirnih sporazuma>>DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU526.300.000,00 HRK
Ukupan broj ponuditelja sa sklopljenim okvirnim sporazumima>>41
Ponuditelj s najvećim brojem okvirnih sporazuma >>HEP - Opskrba d.o.o.5
Ponuditelj s najvećim zbrojem vrijednosti okvirnih sporazuma>>HP Hrvatska pošta d.d.10 000 Zagreb, Jurišićeva 13262.731.022,00 HRK
Prosječan broj zaprimljenih ponuda po sklopljenom okvirnom sporazumu>>3


STATISTIKA PREMA VRSTI POSTUPKA

Otvoreni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
25880,89%238.652.065,56 HRK
Ograničeni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Pregovarački postupak bez prethodne objave>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
6709,57%28.240.058,10 HRK
Pregovarački postupak s prethodnom objavom>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Natjecateljski dijalog>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Otvoreni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Ograničeni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Usluge iz dodatka IIB>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
11209,54%28.147.899,13 HRK
Nije definiran zakonom - izuzeće>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK


STATISTIKA PREMA VRSTI POSTUPKA - OKVIRNI SPORAZUMI

Otvoreni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
59100,00%913.550.053,91 HRK
Ograničeni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Pregovarački postupak bez prethodne objave>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Pregovarački postupak s prethodnom objavom>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Natjecateljski dijalog>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Otvoreni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Ograničeni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Usluge iz dodatka IIB>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Nije definiran zakonom - izuzeće>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK


STATISTIKA POTPISANIH UGOVORA PREMA SJEDIŠTU NARUČITELJA

bjelovarsko-bilogorska brodsko-posavska dubrovacko-neretvanska grad-zagreb istra karlovacka koprivnicko-krizevacka krapinsko-zagorska licko-senjska medimurska osjecko-baranjska pozesko-slavonska primorsko-goranska sisacko-moslavacka splitsko-dalmatinska sibensko-kninska varazdinska viroviticko-podravska vukovarsko-srijemska zadarska zagrebacka


STATISTIKA POTPISANIH OKVIRNIH SPORAZUMA PREMA SJEDIŠTU NARUČITELJA

brodsko-posavska dubrovacko-neretvanska grad-zagreb istra karlovacka koprivnicko-krizevacka krapinsko-zagorska osjecko-baranjska primorsko-goranska splitsko-dalmatinska sibensko-kninska viroviticko-podravska
Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.