EN
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...Statistika sklopljenih okvirnih sporazuma

OD:     DO:     preload

Ugovori finacirani iz fondova EU
Ugovori s podizvoditeljima
Samo sektorski naručitelji
Samo s mogućom pogreškom

KategorijaNaziv subjektaVrijednost/zbrojevi
Ukupno broj objava o sklapanju okvirnog sporazuma>>6223
Ukupna vrijednost objava o sklapanju okvirnog sporazuma>>29.966.597.728,87 HRK
Ukupan broj naručitelja>>736
Naručitelj s najvećim brojem sklopljenih okvirnih sporazuma>>HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.1611
Naručitelj s najvećim zbrojem vrijednosti okvirnih sporazuma>>Grad Zagreb2.967.806.075,29 HRK
Ukupan broj ponuditelja sa sklopljenim okvirnim sporazumima>>1728
Ponuditelj s najvećim brojem okvirnih sporazuma >>INA - Industrija nafte d.d.162
Ponuditelj s najvećim zbrojem vrijednosti okvirnih sporazuma>>HEP - Opskrba d.o.o.1.600.704.348,00 HRK
Prosječan broj zaprimljenih ponuda po sklopljenom okvirnom sporazumu>>2


STATISTIKA PREMA VRSTI POSTUPKA

Otvoreni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
616097,66%29.265.938.734,37 HRK
Ograničeni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
1700,90%270.316.700,67 HRK
Pregovarački postupak bez prethodne objave>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Pregovarački postupak s prethodnom objavom>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
4601,44%430.342.293,83 HRK
Natjecateljski dijalog>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Otvoreni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Ograničeni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Usluge iz dodatka IIB>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Nije definiran zakonom - izuzeće>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK


STATISTIKA POTPISANIH OKVIRNIH SPORAZUMA PREMA SJEDIŠTU NARUČITELJA

bjelovarsko-bilogorska brodsko-posavska dubrovacko-neretvanska grad-zagreb istra karlovacka koprivnicko-krizevacka krapinsko-zagorska licko-senjska medimurska osjecko-baranjska pozesko-slavonska primorsko-goranska sisacko-moslavacka splitsko-dalmatinska sibensko-kninska varazdinska viroviticko-podravska vukovarsko-srijemska zadarska zagrebackaSTATISTIKA POTPISANIH OKVIRNIH SPORAZUMA PREMA SJEDIŠTU PONUDITELJA

bjelovarsko-bilogorska brodsko-posavska dubrovacko-neretvanska grad-zagreb istra karlovacka koprivnicko-krizevacka krapinsko-zagorska licko-senjska medimurska osjecko-baranjska pozesko-slavonska primorsko-goranska sisacko-moslavacka splitsko-dalmatinska sibensko-kninska varazdinska viroviticko-podravska vukovarsko-srijemska zadarska zagrebacka


STATISTIKA NABAVE PREMA GLAVNOJ DJELATNOSTI PONUDITELJA - TOP 5

NKD: 4291 - Gradnja ostalih građevina niskogradnje
Vrijednost: 2.393.487.519,76 HRK
10430829428BRODSKA POSAVINA D.D. ZA VODNOGOSPODARSKU DJELATNOST >>
18069115669VODOPRIVREDA-ZAGORJE D.O.O. >>
79606812499VODOGRADNJA RIJEKA D.O.O. >>
80297502945VODOGRADNJA DD VARAŽDIN >>
84154988927BRANA D.O.O >>
NKD: 4211 - Gradnja cesta i željezničkih pruga
Vrijednost: 1.854.979.161,77 HRK
01371628232CESTE RIJEKA D.O.O. >>
04000527358ISTARSKE CESTE D.O.O. >>
05146274847GP KRK D.D. >>
09228704508VG KOMUNALAC D.O.O. >>
10339976418CESTE JASTREBARSKO D.O.O. >>
NKD: 3513 - Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
Vrijednost: 1.685.856.967,51 HRK
04321875011NOX GRUPA D.O.O. >>
81103558092RWE ENERGIJA D.O.O. >>
28921978587HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. >>
63073332379HEP OPSKRBA D.O.O. >>
46830600751HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. >>
NKD: 1920 - Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
Vrijednost: 1.497.404.046,17 HRK
27759560625INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., ZAGREB >>
63988426425INA MAZIVA D.O.O. >>
NKD: 4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko 
Vrijednost: 1.216.600.613,56 HRK
00089952586DILJEXPORT D.O.O. >>
00215342350DENIT-B D.O.O. >>
00501040461PAPYRUS CROATIA D.O.O. >>
00580867619GRAFIK PRINT D.O.O. >>
00678712270X-PANEL D.O.O. >>
Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.