EN
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...Statistika sklopljenih ugovora

OD:     DO:     preload

Ugovori finacirani iz fondova EU
Ugovori s podizvoditeljima
Samo sektorski naručitelji
Samo s mogućom pogreškom

KategorijaNaziv subjektaVrijednost/zbrojevi
Ukupno broj objava ugovora>>38627
Ukupna vrijednost objava ugovora>>70.672.355.782,73 HRK
Ukupan broj naručitelja>>2184
Naručitelj s najvećim brojem ugovora>>Grad Zagreb1555
Naručitelj s najvećim zbrojem vrijednosti ugovora>>HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb4.352.222.725,06 HRK
Ukupan broj ponuditelja sa sklopljenim ugovorima>>5465
Ponuditelj s najvećim brojem ugovora>>INA - Industrija nafte d.d.608
Ponuditelj s najvećim zbrojem vrijednosti ugovora>>Zagrebačka banka d.d.2.183.323.859,00 HRK
Prosječan broj zaprimljenih ponuda po ugovoru>>12


STATISTIKA PREMA VRSTI POSTUPKA

Otvoreni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
3133077,58%54.828.149.587,46 HRK
Ograničeni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
3501,74%1.229.064.353,45 HRK
Pregovarački postupak bez prethodne objave>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
561115,22%10.759.220.547,37 HRK
Pregovarački postupak s prethodnom objavom>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
23103,91%2.765.511.801,77 HRK
Natjecateljski dijalog>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
100,06%44.706.250,01 HRK
Otvoreni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Ograničeni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Usluge iz dodatka IIB>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
139301,36%959.875.658,90 HRK
Nije definiran zakonom - izuzeće>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
2600,12%85.827.583,77 HRK


STATISTIKA POTPISANIH UGOVORA PREMA SJEDIŠTU NARUČITELJA

bjelovarsko-bilogorska brodsko-posavska dubrovacko-neretvanska grad-zagreb istra karlovacka koprivnicko-krizevacka krapinsko-zagorska licko-senjska medimurska osjecko-baranjska pozesko-slavonska primorsko-goranska sisacko-moslavacka splitsko-dalmatinska sibensko-kninska varazdinska viroviticko-podravska vukovarsko-srijemska zadarska zagrebackaSTATISTIKA POTPISANIH UGOVORA PREMA SJEDIŠTU PONUDITELJASTATISTIKA NABAVE PREMA GLAVNOJ DJELATNOSTI PONUDITELJA - TOP 5

NKD: 4120 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Vrijednost: 6.975.160.332,15 HRK
00332929812LASIĆ COMPANY D.O.O. >>
00645636377MACUKA D.O.O. >>
01358887935ĐURAŠIN GRADNJA D.O.O. >>
01435704002MARIS GRADNJA DOO >>
01811751309SML PROJEKT D.O.O. >>
NKD: 4211 - Gradnja cesta i željezničkih pruga
Vrijednost: 5.461.721.585,79 HRK
01371628232CESTE RIJEKA D.O.O. >>
04000527358ISTARSKE CESTE D.O.O. >>
05146274847GP KRK D.D. >>
09228704508VG KOMUNALAC D.O.O. >>
10339976418CESTE JASTREBARSKO D.O.O. >>
NKD: 7112 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
Vrijednost: 3.560.076.179,14 HRK
00060535580LABEKO D.O.O. >>
01409263192URBOS DOO >>
01895521389FUTURTEH D.O.O. >>
02201626953ALFAPLAN D.O.O. >>
02329110570GEOTECH D.O.O. >>
NKD: 4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko 
Vrijednost: 2.846.596.192,23 HRK
00089952586DILJEXPORT D.O.O. >>
00215342350DENIT-B D.O.O. >>
00501040461PAPYRUS CROATIA D.O.O. >>
00580867619GRAFIK PRINT D.O.O. >>
00678712270X-PANEL D.O.O. >>
NKD: 4646 - Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
Vrijednost: 2.459.273.873,89 HRK
02251172098SCHILLER MEDICINSKI INSTRUMENTI D.O.O. >>
04492664153MEDICAL INTERTRADE D.O.O. >>
07701805862MES D.O.O. >>
10216651302JOHNSON & JOHNSON E.S.D.O.O. >>
11043595091MEDIK ZAGREB D.O.O. >>
Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.