EN
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...ELEKTRONIČKA DRAŽBA - KORIŠTENA ELEKTRONIČKA DRAŽBA

OD:     DO:     preload

Ugovori finacirani iz fondova EU
Ugovori s podizvoditeljima
Samo sektorski naručitelji
Samo s mogućom pogreškom
ELEKTRONIČKA DRAŽBA: ukloni


KategorijaNaziv subjektaVrijednost/zbrojevi
Ukupan broj objava o sklapanju ugovora>>0
Ukupna vrijednost objava o sklapanju ugovora>> HRK
Ukupan broj naručitelja>>0
Naručitelj s najvećim brojem ugovora>>00
Naručitelj s najvećim zbrojem vrijednosti ugovora>>00,00 HRK
Ukupan broj ponuditelja sa sklopljenim ugovorima>>0
Ponuditelj s najvećim brojem ugovora>>0
Ponuditelj s najvećim zbrojem vrijednosti ugovora>>00,00 HRK

Kategorija - Ugovori o okvirnom sporazumuNaziv subjektaVrijednost/zbrojevi
Ukupno broj objava o sklapanju okvirnog sporazuma>>0
Ukupna vrijednost objava o sklapanju okvirnog sporazuma>> HRK
Ukupan broj naručitelja okvirnih sporazuma>>0
Naručitelj s najvećim brojem sklopljenih okvirnih sporazuma>>00
Naručitelj s najvećim zbrojem vrijednosti okvirnih sporazuma>>00,00 HRK
Ukupan broj ponuditelja sa sklopljenim okvirnim sporazumima>>0
Ponuditelj s najvećim brojem okvirnih sporazuma >>0
Ponuditelj s najvećim zbrojem vrijednosti okvirnih sporazuma>>00,00 HRK


STATISTIKA PREMA VRSTI POSTUPKA

Otvoreni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Ograničeni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Pregovarački postupak bez prethodne objave>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Pregovarački postupak s prethodnom objavom>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Natjecateljski dijalog>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Otvoreni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Ograničeni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Usluge iz dodatka IIB>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Nije definiran zakonom - izuzeće>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK


STATISTIKA PREMA VRSTI POSTUPKA - OKVIRNI SPORAZUMI

Otvoreni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Ograničeni postupak>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Pregovarački postupak bez prethodne objave>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Pregovarački postupak s prethodnom objavom>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Natjecateljski dijalog>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Otvoreni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Ograničeni natječaj>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Usluge iz dodatka IIB>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK
Nije definiran zakonom - izuzeće>>
Broj ugovoraUdioVrijednost ugovora
00%0 HRK


STATISTIKA POTPISANIH UGOVORA PREMA SJEDIŠTU NARUČITELJASTATISTIKA POTPISANIH OKVIRNIH SPORAZUMA PREMA SJEDIŠTU NARUČITELJA

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.