English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Civil Society for Good Governance and Anti- Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising

Cilj ovog projekta je doprinos dinamičnom civilnom društvu u regiji, sposobnom za sudjelovanje u javnoj raspravi i utjecanje na politike i proces donošenja odluka u području borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja, kroz: (i) Izgradnju anti-korupcijske koalicije za dobro upravljanje koja se sastoji od organizacija civilnog društva jugoistočne Europe sličnih stajališta na temelju zajedničke strategije i akcijskog plana, (ii) Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, znanja i predanosti da pružaju analizu, praćenje i zagovaranje politika, mjera i reformi vezanih uz dobro upravljanje i borbu protiv korupcije i za povećanje suradnje OCD i razumijevanja  situacije izvan regionalnih i nacionalnih okvira, (iii) Promicanje dijaloga države i civilnog društva i poboljšanje uvjeta za civilni aktivizam na regionalnoj i nacionalnoj razini, (iv) Doprinos poboljšanju javne potpore građana za sudjelovanje u dobrom upravljanju i antikorupcijskim mjerama, (v) Pomaganje OCD da poboljšaju svoju legitimnost, transparentnost i odgovornost.
Projektni partneri provodit će sljedeće aktivnosti: (i) Izgradnja koalicije za razvoj i prihvaćanje regionalne strategije i akcijskog plana OCD, (ii) Nadzor dobrog upravljanja (uključujući i OCD treninge, izradu komparativnih studija, specifičnih za određenu državu i regionalnih antikorupcijskih izvješća), (iii) Podizanje svijesti javnosti (uključujući i forume za regionalno dobro upravljanje i antikorupcijske politike, informiranje putem medija).
Očekivani rezultati:
(i) Strategija i akcijski plan civilnog društva u području dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije usvojeni; (iii) OCD koalicijski resursi su povučeni zajedno da bi proizveli regionalno praćenje korupcije, kvalitetno istraživanje politika, te zagovaranje i podizanje svijesti o dobrom upravljanju i borbi protiv korupcije, (iii) OCD koalicija je prepoznata kao vrijedan partner od strane državnih institucija.
Glavni rezultati u početnoj fazi bit će OCD Strategija suzbijanja korupcije i Akcijski plan, kao i Izvješće o zatečenom stanju i web stranica projekta. Nadalje, organizacije civilnog društva dogovorit će se o zajedničkoj strategiji i akcijskom planu o dobrom upravljanju i borbi protiv korupcije, o kojem su se savjetovali i koji je potvrđen od strane dionika.

NOSITELJ PROJEKTA:  Center for the Study of Democracy, Bugarska
PARTNERI U PROJEKTU:
1. Albanian Center for Economic Research (ACER), Albanija
2. House of Europe (HoE), Albanija
3. Center for Investigative Reporting (CIN), Bosna i Hercegovina                                              
4. Partnerstvo za društveni razvoj (PSD), Hrvatska                                                             
5. INSTITUTI RIINVEST, Kosovo                                                                                                  
6. “Syri i Vizionit”, Kosovo                                                                
7. Macedonian Center for International Cooperation (MCIC), Makedonija                                   
8. Institute for Democracy ‘Societas Civilis’ Skopje, Makedonija                                    
9. Ohrid Institute for Economic Strategies and International Affairs, Makedonija                                   
10. Center for Democratic Transition, Crna Gora
11. Institute Alternative, Crna Gora
12. Center for Liberal-Democratic Studies (CLDS), Srbija
13. Forum of civic action FORCA Pozega, Srbija
14. Turkish Economic and Social Studies Foundation, Turska

Trajanje: 30.11.2012. - 30.11.2014.


SELDI - Strateški i akcijski plan za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Europi želi poslužiti kao nacrt koalicije organizacija civilnog društva, ali i kao platforma koja bi mogla privući nove partnere te informirati i motivirati druge dionike. Osim toga, Akcijski plan stavlja fokus na unaprijeđenje uvjeta za građanski aktivizam i dijalog između države i civilnog društva na regionalnoj i nacionalnoj razini, nakon čega će se organizacije civilnog društva i drugi dionici dogovarati o konkretnim akcijama.
Strateški i akcijski plan za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Europi u cijelosti možete pročitati ovdje.


DONATOR:
Europska komisija
 

Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.