English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

LRCC-TAS (Tehnička pomoć i podrška za uspostavljanje i koordiniranje mreže lokalnih istraživačkih dopisnika o korupciji)

Projekt obuhvaća širok spektar pitanja vezanih uz korupciju, od općeg cjelokupnog nadzora i istraživanja u području kaznenog prava ili drugih pravnih aspekata, sociologije, ekonomije ili politologije, do konkretnih specifičnih pitanja vezanih uz korupciju. Mreža se sastoji od 28 izvjestitelja, iz 27 članica EU i Hrvatske.
PricewaterhouseCoopers Enterprise (PWC) koordinira prikupljanje i obradu pravovremenih, objektivnih i pouzdanih relevantnih informacija unutar mreže i analize o stanju antikorupcijskih politika u svim državama članicama EU. Projekt će osigurati učinkovito prikupljanje i obradu podataka za potrebe EU antikorupcijsko izvješće.
PSD kao lokalni istraživački izvjestitelj sudjeluje u sljedećim aktivnostima:
- Pruža Komisiji redovitim ažuriranje o promjenama u pitanjima vezanim za borbu protiv korupcije u Hrvatskoj
- Provodi konkretne analize / studije na zahtjev Komisije
- Služi kao referentna skupina koja je na raspolaganju za kontaktiranje od strane Komisije, i odgovara na konkretna pitanja koja proizlaze povremeno na ad hoc osnovi u cilju priprema za EU antikorupcijsko izvješće
- Daje ukupnu analizu pokrivajući cijelu referentno razdoblje relevantno za EU antikorupcijsko izvješće, koje se koristi kao prateća tehnička dokumentacija koja prati analize zemalja u EU antikorupcijskom izvješću.
PSD sudjeluje kao izvjestitelj za Hrvatsku preko zemalja EU koje dostavljaju izvješće  o pitanjima vezanim uz korupciju na DG Home Affairs. Projekt se sastoji od četiri različite vrste usluga koje se provode između 2012-2014, s mogućnošću obnove za razdoblje od dvije godine, do 2016:
1) redovitog  ažuriranja podataka za Hrvatsku,
2) posebnih analitičkih studija i izvješća,
3) smjernica i savjeta o ad-hoc pitanjima,
4) godišnjeg antikorupcijskog izvješća.
 
NOSITELJ PROJEKTA: PricewaterhouseCoopers Enterprise (PWC), Belgium
Trajanje: 01/05/2012. – 01/05/2014.
 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.