English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

ANTICORRP (Anticorruption Policies Revisited. Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption)

Ovaj projekt nadilazi cross-sektorski model "dobrog upravljanja" zasnovan na indikatorima, a koji je pokazao svoja ograničenja u odnosu na povijesno utemeljen model. Naš cilj je razumjeti korupciju kao društveni fenomen, te utvrditi okolnosti i strategije koje su dovele do postavljanja pravnih i normativnih ograničenja koja su omogućila kontrolu. Na teorijskoj razini, ovaj projekt nastoji proizvesti razvojni model tranzicije ka nepristranoj vladi koja bi omogućavala bitnim dionicima motivaciju i strategije, lepezu mogućnosti i osnažujuće temelje.
Prateći proces slučaja uspješnih tranzicija na model dobrog upravljanja, ANTICORP će doprinijeti boljem razumijevanju procesa promjene i kritičnih točaka.
Metodološki, ANTICORP želi razviti alat za kvalitativnu procjenu načina upravljanja, koji omogućava identifikaciju pravila igre i trenutnih normi upravljanja, razdvajajući javne politike i administraciju, da bi se stvorila relevantna rješenja za javne politike.
S obzirom na značaj javnih politika, cilj ovog projekta je razviti osjetljiv set antikorupcijskih strategija koje uzimaju u obzir različite faze razvoja i različite pretpostavke, te na taj način pokazuju kako se različiti dionici ( npr. gradnja koalicija, suradnja između države i civilnog društva) mogu uključiti u strateški slijed.
ANTICORP cilja na širi, koordiniran i održiv pristup borbi protiv korupcije, fokusirajući se na osnaživanje nevladinih dionika. Posebice što se tiče politike razvoja i povećanja EU, ovaj projekt doprinosi razumijevanju mehanizama uspješnog uvjetovanja u vanjskoj razvojnoj pomoći vezanoj uz kvalitetu upravljanja.
Da bi ovo postigao, ANTICORP će proizvesti set preporuka i razdijeliti ih za upotrebu međunarodnim organizacijama, te među donatorima, da bi pomogli strateški usmjeriti njihove napore, te da bi stvorili lepezu mogućnosti za osnaživanje dionika antikorupcijskih mjera uz uobičajene "pakete" dobrog upravljanja (zakonodavstvo, reforma državne službe, reforma pravosuđa).

NOSITELJ PROJEKTA: The Quality of Government Institute, University of Gothenburg, Sweden

 PARTNERI U PROJEKTU:
1. The Quality Of Government Institute, Sweden 
2. Hertie School Of Governance, Germany   
3. European University Institute, Italy   
4. University College London, UK 
5. Hellenic Foundation For European And Foreign Policy, Greece
6. Transparency International, Germany  
7. Universiteit Van Amsterdam, The Netherlands  
8. The Gallup Organisation Europe, Belgium  
9. Università Degli Studi Di Bergamo, Italy  
10. Università Degli Studi Di Perugia, Italy  
11. German Institute Of Global And Area Studies, Germany   
12. Center For The Study Of Democracy, Bulgaria   
13. Basel Institute On Governance, Switzerland  
14. Budapesti Corvinus Egyetem, Hungary   
15. Societatea Academica Din Romania, Romania  
16. Sabiedriskās Politikas Centrs Providus, Latvia  
17. Hacettepe Üniversitesi, Turkey  
18. Škola Komunikácie A Médií, N.O., Slovakia  
19. Partnership For Social Development, Croatia  
20. Iniciativa Kosovare Për Stabilitet, Kosovo  
21. The University Of Nottingham, UK

DONATOR:
Europska komisija

 

 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.