English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

PUBLIKACIJE

16.06.2008
Autor: Munir Podumljak
Istraživački tim: Marijeta Babić, Ana Profeta
Godina izdanja: 2008.
 

16.06.2008
Autori: Aleksandra Ličanin, Zdravko Strižić, Mak Jovanović, Damir Kundić, Vedran Gvožđak, Ivica Kruhoberec, Ante Milković
Urednik: Munir Podumljak
Izdavač: Partnerstvo za društveni razvoj
Godina izdanja: 2008.

16.06.2007
Autor: Munir Podumljak
Godina izdanja: 2007.
 

16.06.2007
Istraživanje o stanju korupcije u RH provela je mreža nevladinih udruga za borbu protiv korupcije BURA te Centar za građanske inicijative, Poreč (za područje Istre). Organizacije-članice BURE su: Akcija za civilnu transparentnost, Čakovec, Dalmatinski odbor solidarnosti, Split, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb, Pokretač, Korenica, Projekt građanskih prava, Sisak, Udruga Zora, Čakovec, Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava “Domine”, Split, Udruga žena Vukovar, Ženska grupa Korak, Karlovac, Ženska udruga Izvor, Tenja
Godina izdanja: 2007. 16.06.2006
Autor: Munir Podumljak
Godina izdanja: 2006.
 

16.06.2005
Autori: Munir Podumljak, Suzana Kunac
Godina izdanja: 2005.
 

16.06.2005
Autor: Munir Podumljak
Godina izdanja: 2005.

16.06.2005
Autor: Munir Podumljak
Godina izdanja: 2005.
 

Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.