English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

PUBLIKACIJE


15.07.2011
Autor: Munir Podumljak
PSD istraživački tim: Sandra Gajić, Ana Hećimović, Elizabeta Švaljek
Novinarski istraživački tim: Ana Jelinić, Denis Latin, Domagoj Margetić
Godina izdanja: 2011.

23.09.2010
Autori: Romanian Academic Society (RAS), Romania with the collaboration of: Centre for Liberal Strategies (CLS), Bulgaria and Partnership for Social Development (PSD), Croatia
Godina izdanja: 2010. 

19.08.2010
Autor: Munir Podumljak
Kvantitativno i kvalitativno istraživanje: YES Fondacija
Pregled postojećih podataka i analiza: Ana Gajzer i istraživački tim PSD-a
Urednik za engleski jezik: Lisa Suzanne Hammond
Godina izdanja: 2010. 

16.06.2010
Autor: Munir Podumljak
Godina izdanja: 2010.

16.06.2009
Autor: Munir Podumljak
Autori priloga: Vedran Gvožđak, Ivica Kruhoberec, Damir Kundić, Aleksandra Ličanin, Ante Milković, Mak Jovanović, Ana Profeta, Adrian Savin, Zdravko Strižić
Istraživački tim: Azra Berbić, Ani Bubić, Mirjana Duduković, Dunja Dujić, Sandra Gajić, Milana Gašparović, Sanja Gavrić, Jasna Grbačić, Mirjana Herceg, Milica Jovanović, Andreja Juričević, Marina Kolar, Silvija Kolar – Fodor, Mirjana Kučer, Jasna Lenuzzi, Ružica Mandić, Maja Maria Mateljan, Zoja Mentus, Kristina Mlinarić, Ljuba Rupčić, Branislava Stojilović, Nina Šerman, Elizabeta Švaljek, Violeta Vukobratović, Robert Valkaj, Zoran Zubović, Sadika Zvirkić
Obrada podataka: Sandra Gajić, Munir Podumljak, Elizabeta Švaljek, Robert Valkaj
Urednica: Ana Profeta
Godina izdanja: 2009.
 

10.12.2008
Sažetak rezultata provedbe CARDS projekta „Odgovor civilnog društva na korupciju“
 

16.06.2008
Autori: Munir Podumljak, Gordana Strugar, Renata Ivanović
Godina izdanja: listopad 2008.  

16.06.2008
Autor: Munir Podumljak
Godina izdanja: 2008. 

16.06.2008
Autor: Munir Podumljak
Godina izdanja: 2008.
 

Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.