English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

PUBLIKACIJE

07.11.2016
METODOLOGIJA: Center for the Study of Democracy (Bugarska)
SUPERVIZIJA: Munir Podumljak
UREDILA: Ana Hećimović
IZDAVAČ: Partnerstvo za društveni razvoj, 2016.
DIZAJN: ACT Printlab d.o.o. Čakovec

22.09.2015
Autori: Munir Podumljak i Elizabeth Dávid-Barrett
Preliminarna analiza: Sandra Gajić, Ana Hećimović,
Iva Nenadić
Recenzenti: Aleksandar Štulhofer, Anto Bajo
Prijevod: Ana Profeta i Dušanka Profeta
Lektura: Mirela Polić
Godina izdanja: 2015.
 

20.11.2014
Ova publikacija objavljena je u sklopu projekta Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising koordiniranog od strane organizacije Center for the Study of Democracy (Bulgarska) i financiranog od strane programa European IPA Civil Society Facility. Udruga Partnerstvo za društveni razvoj (nacionalni koordinator za Hrvatsku) provela je istraživanje o stanju korupcije u Hrvatskoj.
 

29.09.2014
AUTORI: Ana Hećimović, Munir Podumljak
UREDNICI: Ana Hećimović, Iva Milanović-Litre,Sandra Gajić
LEKTURA: Lea Šušić
IZDANJE: 2014.
 

30.05.2014
Autori:
Partnerstvo za društveni razvoj, Lomnička 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
Expert Forum,  87 Aurel Vlaicu St, 2. Distrikt, Bukurešt, Rumunjska  

14.03.2014
Istraživanje proveli:
Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb
Udruga Zora, Čakovec
Ženska soba, Zagreb
Udruga Žena Vukovar
Godina izdanja: 2014.
 

15.10.2013
AUTOR: Munir Podumljak
ISTRAŽIVAČKI TIM: Mirjana Buljan, Sandra Horvatović, Dragana Jeckov, Stojan Kronić, Vinko Lazić, Jadranka Pavić, Senka Romić, Aleksandar Sremac, Velinka Tatomir, Siniša Tripunović, Anđelka Trnjak, Andrea Jurić, Jovana Janošević, Ružica Mandić
OBRADA PODATAKA: Ana Hećimović, Sandra Gajić, Tihana Radojčić
GODINA IZDANJA: 2013.
 
 


12.04.2012
Metodologija istraživanja: Munir Podumljak
Autor: Mihaela Ristovska
Suradnik: Munir Podumljak
Glavni istraživač: Mihaela Ristovska
Istraživačice: Lea Šušić, Ana Hećimović
Godina izdanja: 2012. 

27.01.2012
Autor: Munir Podumljak
Istraživanje proveli: Ana Hećimović, Lea Šušić, Sandra Gajić, Munir Podumljak
Recenzije: Laura Stefan
Godina izdanja: 2012.

07.11.2011
Autori: Laura Stefan, Cristian Ghinea, Antoinette Primatarova, Munir Podumljak, Mihail Gotovski, Dragana Boljević, Alexandru Cocîrță, Volodymyr Yavorskyy
Godina izdanja: 2011.

Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.