English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Udruge, glavno je tijelo Skupštine Udruge za odlučivanje o etičkim pitanjima svih tijela i članova Udruge. Etičko povjerenstvo sastoji se od tri člana/ice koja/e izabire Skupština iz redova Stalnih odlučujućih članova Udruge po potrebi.

Članovi Etičkog povjerenstva Udruge, u svom radu moraju se voditi dobrobiti Udruge, javnim interesom, zakonima, Statutom i općim i upravnim aktima organizacije, odnosno vizijom, misijom i ciljevima organizacije, najvišim etičkim standardima u radu organizacija civilnog društva, te razumijevanjem temeljnih aktivnosti Udruge opisanim u Statutu, te ugovornim obavezama.
 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.