English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Izvršni kolegij

Izvršni kolegij Udruge čine zaposleni u središnjici Udruge. Članovi Izvršnog kolegija PSD-a su:

Munir Podumljak, Izvršni direktor Udruge i voditelj Antikorupcijskog programa PSD-a, e-mail: munirpodumljak@psd.hr
Ima široko iskustvo (20+ godina) u radu u civilnom sektoru kao menadžer, trener i konzultant na temu borbe protiv korupcije, analize javnih politika, zagovaranja, općeg upravljanja, upravljanja projektima, strateške analize i planiranja, odnosa s javnošću, organizacijske procjene, procjene integriteta i izgradnje institucija. Upravljao  je i sudjelovao u više od 40 projekata u području borbe protiv korupcije, borbe za ljudska prava, borbe protiv trgovine ljudima i organiziranog kriminala u 15+ zemalja. Trenutno radi kao voditelj istraživačkog tima u Hrvatskoj za ANTICORRP (najveći istraživački projekt o korupciji u Europi koji se financira unutar FP7), kao i stručnjak za PwC-ovu mrežu lokalnih istraživačkih dopisnika za EU antikorupcijsko izvješće. U svom analitičkom radu vezanim s antikorupcijskim naporima, posebno je revidirao veze između sukoba interesa i „zarobljene“ države, između korupcije i javne nabave, vezu između javne nabave i ekonomske krize, kao i raspodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave i državnim poduzećima. Zajedno s Ministarstvom gospodarstva, Upravom za javnu nabavu, gospodin Podumljak je sudjelovao u dizajnu novog hrvatskog Zakona o javnoj nabavi koji je jedan od najnaprednijih pravnih instrumenata javne nabave u Europi. Također, osmislio je alat Samoprocjene integriteta koji je implementiran u suradnji s Udrugom općina u Republici Hrvatskoj, te je dizajnirao bazu podataka za praćenje integriteta u javnoj nabavi u Hrvatskoj koja će biti lansirana u ožujku 2013. u sklopu projekta ACRIP financiranog od strane EU.

Sandra Gajić, Direktorica financija, e-mail: sandragajic@psd.hr
Ekonomistica s više od 18 godina radnog iskustva u području financija. Ima široko iskustvo u podučju javnih financija, financija neprofitnih organizacija, praćenju toka novca iz državnih institucija i proračuna u cjelini, kao i u "čitanju" financijskih izvještaja pravnih osoba i procjeni sustava financijskog upravljanja. Stručnjak je za analizu slučaja u području financija i kao takva sudjelovala je u pregovorima s Ministarstvom gospodarstva u izradi novog Zakona o javnoj nabavi. Provodi istraživanja, statističku analizu i piše izvješća o lokalnim i državnim proračunima, kao i istraživanja i analizu postupaka javne nabave, raspodjele sredstava, izvješća rashoda i tumačenja izjava tvrtki. Nadalje, stručnjak je u analizi financijskog upravljanja neprofitnih organizacija i sudjeluje kao asistentica u istraživanju za ANTICORP projekt  i PwC mrežu lokalnih istraživačkih dopisnika za antikorupcijsko izvješće EU. Također,  dio je tima Integrity Assessment za provedbu Samoprocjene integriteta, alata PSD-a s posebnim naglaskom na dijelu alata koji se tiče javne nabave. Često radi kao trenerica financijskog upravljanja za neprofitne organizacije.

Ana Hećimović, Istraživačica javnih politika, e-mail: anahecimovic@psd.hr
Magistrica novinarstva. U Partnerstvu za društveni razvoj radi od 2010. godine, od kada je svoj rad usmjerila na istraživanje i procjenu utjecaja javnih politika i analizu relevantnih slučajeva korupcije. Konkretno, ona analizira utjecaj javnih politika i mjeri stupanj provedbe javnih politika; prikuplja podatke o stvarnim slučajevima, analizira medijska izvješća o slučajevima, analizira relevantne službene izjave i pokazatelje, te njihovu usklađenost s usvojenim politikama. Zajedno sa analizama baziranim na slučajevima, ona provodi evaluaciju politika u području borbe protiv korupcije i sudjelovala je u pregovorima pri izradi Zakona o javnoj nabavi u Hrvatskoj, kao i u praćenju njegove provedbe. Također  sudjeluje kao asistentica u istraživanjima za ANTICORRP projekt i za PwC mrežu lokalnih istraživačkih dopisnika za antikorupcisjko izvješće. Ona je dio PSD tima Integrity Assessment za implementaciju alata Samoprocjene integriteta.

 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.