Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

ODLUKA O ODABIRU

Dana 18. listopada 2016. godine s početkom u u 15 sati, u prostorijama udruge Partnerstvo za društveni razvoj, sastao se Izvršni kolegij Udruge i održao Evaluaciju svih pravovremeno pristiglih prijava novinara i novinarki po Pozivu za sudjelovanje u projektu “Integrity Observer (Nadzor Integriteta)” u sklopu IPA 2012 programa, objavljenom 1. rujna 2016. godine na web stranicama Udruge (integrityobservers.eu) i news portalu Faipress.eu.

Kriteriji prema kojima su se evaluirale preostale prijavu su kako slijedi:
1. Motivacija novinara/rke za rad na projektu
2. Razina istraživanja demonstriranog u dostavljenim autorskim djelima

Novinari/ke koji/e su odabrani/e za sudjelovanje u projektu Integtity Observer su sljedeći: 
1)       Danijel Prerad
2)       Darko Markušić
3)       Tina Disopra
4)       Jelena Svirčić
5)       Mare Knežević
6)       Tihomila Jovanović
7)       Vuk Tešija
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.