Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

ODLUKA O ODABIRU

U utorak, 18. listopada 2016. godine u 16 sati  u prostorijama udruge Partnerstvo za društveni razvoj, sastao se Izvršni kolegij Udruge i održao Evaluaciju svih pravovremeno pristiglih projektnih prijedloga. Ukupan broj zaprimljenih projektnih prijedloga je pet (5). Svi su pravovremeno dostavljeni.
Kriteriji za odlučivanje su bili sljedeći:
- Koliko je prijedlog relevantan u odnosu na ciljeve i prioritete ovog Poziva?
- Jesu li predložene aktivnosti u skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima? Je li plan projekta/ aktivnosti jasan i izvediv?
- Sadrži li projektni prijedlog indikatore koji se objektivno mogu provjeriti/ mjeriti?
- Je li vjerojatno da će projektni prijedlog imati opipljiv utjecaj?
- Je li omjer procijenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajuć?
Projektni prijedlozi su evaluirani od strane četiri (4) evaluatora, i to na način da je svaki evaluator ocijenjivao svaki od gore navedenih kriterija  u rasponu bodova od jedan do pet. Što podrazumijeva da je naksimalan broj bodova po kriteriju 20, a po završetku evaluacije svaki projektni prijedlog može biti evaluiran s maksimalno 100 bodova.
Odlučeno je da se donose odluka o odabiru projektnog prijedloga dostavljenog od aplikanta Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija – TRIS, s kojim će se sklopiti ugovor o podugovaranju zagovaračkih aktivnosti u sklopu projekta MEDIA CIRCLE (Broj ugovora IPA/2013/332-758 u sklopu IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI)), sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Uvid u ocjene i Zapisnik s evaluacije moguće je dobiti na uvid u prostorijama Udruge na adresi Lomnička 1, 10 000 Zagreb. Ukoliko ste zainteresirani za uvid, molimo da svoj dolazak prethodno najavite putem email-a na info@psd.hr

Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.