Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

Pitanja za pojašnjenjem i odgovori

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj zaprimila je pitanja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje u nabavi usluga dizajna i izrade (programiranja) lT alata u sklopu projekta Integrity observer.

Ovim putem objavljujemo pitanja za pojašnjenjem dokumentacije za nadmetanje i odgovori koji se stavljanju na raspolaganje. Dokument je dostupan ovdje.

Podsjećamo, rok za postavljanje pitanja je 21. rujna 2016. godine. Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu: anahecimovic@psd.hr. Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će objavljeni na službenim internet stranicama udruge Partnerstvo za društveni razvoj (integrityobservers.eu). 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.