Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

POZIV NA NADMETANJE

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj Vas poziva da podnesete zahtjev za sudjelovanjem u natjecateljskom dijalogu za dizajn i izradu (programiranje) IT alata u sklopu projekta Integrity observer.

Sljedeći dokumenti sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:
1. Poziv na nadmetanje
2. Zahtjev za sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu
3. Podaci o članovima zajednice natjecatelja (Prilog 1)
4. Izjava o nepostojanju razloga isključenja (Prilog 2)

Kako bi bio prihvatljiv, Vaš Zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati sljedeće:
1. Popunjeni obrazac zahtjeva za sudjelovanje (s Prilogom 1, ukoliko je potrebno)
2. Izjava kojom natjecatelj izjavljuje da ne postoje razlozi za isključenje (Prilog 2)
3. Tražene dokaze sposobnosti na način kako je opisano u Pozivu na nadmetanje

Rok za postavljanje pitanja je 21. rujna 2016. godine, a rok za dostavu odgovora je 23. rujna 2016. godine. Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu: anahecimovic@psd.hr. Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će objavljeni na službenim internet stranicama udruge Partnerstvo za društveni razvoj (integrityobservers.eu).

Krajnji rok za zaprimanje Zahtjeva za sudjelovanje, odnosno iskaza interesa je 10. listopad 2016. godine. Svi Zahtjevi pristigli nakon isteka roka neće se razmatrati. Kao datum zaprimanja priznaje se poštanski žig na omotnici (koverti). Ukoliko natjecatelj zahtjev za sudjelovanje ne šalje poštom, već je osobno predaje, kao datum zaprimanja priznaje se onaj ručno ispisan i ovjeren na omotnici (koverti) od strane člana/ice Izvršnog kolegija Udruge.
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.