Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

JAVNI POZIV ISTRAŽIVAČKIM NOVINARIMA/KAMA

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj (PSD) poziva Vas na sudjelovanje u projektu “Nadzor Integriteta” (INTEGRITY OBSERVER) u sklopu IPA 2012 programa.

Aktivnosti u kojima biste sudjelovali unutar projekta su sljedeće:

1. Dvodnevna radionica u Zagrebu
2. Istraživanje i pisanje 10 članaka istraživačkog karaktera
3. Prezentacija nalaza o kojima ste pisali u Vašim člancima na dvijema nacionalnim konferencijama

Pristankom na sudjelovanje u projektu obavezali biste se:

1. sudjelovati na dvodnevnoj radionici
2. napisati 10 članaka istraživačkog i analitičkog karaktera, vodeći se metodologijom i rokovima dogovorenim na radionici
3. sudjelovati na konferencijama na nacionalnoj razini, te prezentirati najvažnije nalaze o kojima ste pisali u Vašim člancima

Molimo sve zainteresirane istraživačke novinare/ke da se prijave putem el. pošte na info@psd.hr. Prijavi je potrebno priložiti Motivacijsko pismo i dva autorska djela novinara/ke. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 26. rujna 2016. godine.

Odabrane/i novinarke/i sudjelovat će u projektu u ukupnom trajanju od 12 mjeseci (indikativni datum potpisa ugovora je 3. listopada 2016. godine). Dvodnevna radionica izgradnje kapaciteta održat će se u Zagrebu. Istraživački članci objavljivat će se na portalu Fairpress.eu (indikativni datum početka objava članaka je siječanj 2017. godine. U prosjeku, od novinara/ki će se očekivati jedan članak mjesečno. Zagovaračke aktivnosti, odnosno prezentacija nalaza o kojima ste pisali u Vašim člancima na konferencijama na nacionalnoj i lokalnoj razini planirane su u listopadu 2017. godine.

Troškove puta, smještaja i hrane na radionici i konferencijama za sve novinarke/e u cjelosti pokriva Partnerstvo za društveni razvoj. Također, u projektu je osigurana bruto naknada po članku ukupno 1.220,00 kn. Dakle ukupna bruto naknada za 10 članaka iznosi 12.200,00 kn.

Za sva pitanja i pojašnjenja slobodno nas kontaktiratirajte na: info@psd.hr.

Tekst u pdf formatu možete preuzeti ovdje.
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.