Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

Javni poziv nevladinim grassroot organizacijama

Partnerstvo za društveni razvoj objavljuje poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu projekta MEDIA CIRCLE (Broj ugovora IPA/2013/332-758 u sklopu IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI)), sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, za nevladine grassroot organizacije iz Hrvatske.

Rok za dostavu prijava je 23. rujan, 2016. u 16.00 CET.

Daljnje informacije za Prijavu:
Upite šaljite elektroničkom poštom/e-mailom na info@psd.hr  do 12. rujna, 2016.
Prijave se MORAJU poslati elektroničkom poštom/e-mailom na info@psd.hr, do 23. rujna, 2016. u 16.00 CET. U predmet prijave/e-maila stavite sljedeće: Project proposal under the call for sub-granting advocacy grassroot NGOs – MEDIA CIRCLE, IPA/2013/332-758 under IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI).

Za više detalja pogledajte Upute ovog poziva te Obrazac prijave koje možete pronaći ovdje:
1.      Upute za prijavitelje/aplikante
2.      Obrazac prijave
 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.