English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

E-SCORE (Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije)

Grant shema: IPA 2011 - Reinforcing Support of CSOs’ in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration.
Reference: EuropeAid/134506/D/ACT/HR.
 
Ukupna vrijednost: 274.908,15 €
Doprinos Europske unije: 247.142,43 €
Doprinos Vlade RH, Ured za udruge: 19.346,00 €
Trajanje: 01/01/2015 – 01/01/2017
 
Lokacija: Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Međimurska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija
 
E-SCORE je slojevit, međusektorski projekt koji će povezati različite aspekte borbe protiv korupcije i izgradnje integriteta u javnoj nabavi. Projekt je podijeljen u tri različite faze koje će zajednički doprinijeti ostvarenju ciljeva : 1. Jačanje kapaciteta i razvoj alata za praćenje javnih politika; 2. Provedba aktivnosti praćenja i analize politika javne nabave, 3. Podizanje svijesti javnosti i zagovaračka kampanja usmjerena na izgradnju instrumenata za izgradnju integriteta među ciljanim dionicima.
Opći cilj : Izgradnja društvenih kapaciteta Hrvatske za stalni napredak u području borbe protiv korupcije na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj) s posebnim naglaskom na civilno društvo, lokalnu samoupravu i stručnjake za javnu nabavu.
Specifični ciljevi: Jačanje kapaciteta relevantnih lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih medija za odgovarajuće kontinuirano praćenje, vrednovanje i oblikovanje prioriteta u podučju borbe protiv korupcije (javna nabava, sukob interesa, upravljanje informacijama, klijentelizam, favoriziranje); razvoj novih IT alata dostupnih javnosti za praćenje politika u području borbe protiv korupcije / za integritet; izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije (etički kodeksi i standardi integriteta) ključnih hrvatskih dionika u javnoj nabavi; poboljšanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti javne uprave u Hrvatskoj; osmisliti stabilnu međusektorsku akciju na više razina s ciljem nadzora antikorupcijskih žarišta; mobilizirati aktivno građanstvo u praćenju provedbe ključnih antikorupcijskih politika.
Kao rezultat ovog projekta, održat će se 3 odvojena treninga izgradnje kapaciteta za partnere i novinare i izgradit će se kapacitet ugovornih tijela, nevladinih organizacija i medija (ukupno 45 osoba iz 31 institucije / organizacije / medija. Osim toga, inovativni IT alati će biti unaprijeđeni (Baza podataka javne nabave) i novi će biti stvoreni (Alat za samoprocjenu integriteta), 100 istraživačkih članaka će biti napisano, organiziran 1 međunarodni posjet Nizozemskom sustavu integriteta, kao i razne zagovaračke aktivnosti.

Koaplikanti:
Udruga Općina u Republici Hrvatskoj
Hrvatska udruga trenera  i specijalista u javnoj nabavi, Jav.Na
Udruga žena Vukovar
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura Plus
Udruga Zora
Projekt Građanskih prava

Pratite implementaciju projekta:
Aktivnost 1 - Izvještaj s prvog partnerskog sastanka
Aktivnost 2 - Razvoj novih i nadogradnja postojećih IT alata za nadzor javnih politika:
a) Poziv na podnošenje ponuda
b) Pitanja za pojašnjenjem i odgovori
c) Odluka o odabiru
Aktivnost 3.1 - Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija
Odluka o odabiru: Nabava usluga smještaja, hrane, najma dvorane i osvježenja
Izvještaj o provedenoj radionici izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija
Aktivnost 3.2 Radionica izgradnje kapaciteta novinara:
a) Poziv istraživačkim novinarima
Izvještaj o provedenoj radionici izgradnje kapaciteta novinara
Aktivnost 3.3 Radionica izgradnje kapaciteta predstavnika jedinica lokalne samouprave i ugovornih tijela
a) Javni poziv jedinicama lokalne samouprave
Izvještaj o provedenoj radionici izgradnje kapaciteta predstavnika lokalne samouprave i ugovornih tijela
Aktivnost 6  - Drugi sastanak koaplikanata i analiza rezultata istraživanja
Aktivnost 7Studijsko putovanje u Nizozemsku (Amsterdam, Hag)
Power point prezentacije sa studijskog putovanja: 
- Association of Dutch Municipalities
Municipality of The Hague: Procurement policy and raising the professional standards of the organisation
- Integrity at the Municipality of The Hague
Towards a comprehensive integrity policy in practice (Integrity Bureau Municipality of Amsterdam)
Welcome to VNG International - Croatian Delegation
Integrity and corruption policies in the Dutch Public Administration (Ministry of the Interior and Kingdom Relations)
Public procurement in the Netherlands (Ministry of the Interior and Kingdom Relations)
Aktivnost 8.1 - Dvije nacionalne zagovaračke konferencije s relevantnim dionicima
Aktivnost 8.2 - Regionalne zagovaračke konferencije
Aktivnost 9 - Evaluacija i follow-up

Publikacija: "Analiza integriteta u postupcima javne nabave u Republici Hrvatskoj"

Projekt E-SCORE financiran je sredstvima EU  i Vlade RH, Ured za udruge

 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.