Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Budući da je Strateškim planom Udruge jasno definirano razvijanje samoodrživosti razvojem suvremenih IT alata, Udruga uz pomoć institucionalne potpore želi nadograđivati postojeće napredne IT alate koji su razvijeni u periodu 2013./2014. godine. U 2014. godini Udruga je razvila Alat za upravljanje projektima (Programme Management Tool) koji je trenutno u zavšnoj testnoj fazi. Naime, pokazalo se da opstanak OCD-a ovisi o angažiranosti na većem broju projekata što podrazumijeva zahtjevnu administraciju. Udruge koje se tek uključuju u povlačenje sredstava iz EU fondova i ostalih velikih grantova nemaju znanje/kapacitete za provedbu istih, a udruge koje su već dugo u ovom području troše velik dio svojih snaga u upravljanje projektnom administracijom umjesto da je njihova energija fokusirana na maksimiziranje učinka projekata koji su u implementaciji. Od početka ovaj alat je osmišljen tako da riješi EU administracijske zahtjeve, a takav alat može naći širok raspon korisnika. Alat omogućuje pojednostavljenu administraciju projekata što će znatno olakšati rad organizacijama civilnog društva, a istovremeno osigurava samoodrživost organizacije. Otprilike 2,5% institucionalne potpore ima za cilj da se koristi u svrhu dodatne adaptacije alata sukladno potrebama korisnika, te za predstavljanje alata potencijalnim korisnicima i marketinške aktivnosti.
 
Nadalje, jedna od važnijih strateških odrednica u smislu aktivnosti organizacije jest izdavaštvo i elektronička medijska djelatnost u vezi s ciljevima i djelatnostima Udruge. Institucionalnom potporom financirala bi se nabava opreme za medijske projekte udruge – alternativni medij Integrityobservers i medijski portal FAIRPRESS.eu koji su prema dosadašnjem iskustvu (otvaranje YouTube kanala Udruge, objave članaka na Integrityobservers i Fairpress portalima, distribucija televizijskih emisija – okruglih stolova) pokazali da posjeduju izuzetnu snagu zagovaranja i da je putem takvih projekata moguće doprijeti do većeg broja ljudi te samim time polučiti bolje rezultate i utjecaj na ciljane javne politike provedenih kampanja i projekata Udruge. Korištenjem novih alata u javnom zagovaranju i distribuciji informacija putem društvenih mreža Udruga planira osnažiti zagovaračke i edukativne aktivnosti organizacije. Također, ovakvim kampanjama i projektima dugoročno bi se osigurala samoodrživost Udruge.
 
Uz gore navedeno, PSD od travnja 2014. godine provodi projekt Building Business Incentive for Fight against Corruption financiran od strane Veleposlanstva Švicarske u sklopu kojeg je nadograđena postojeća Baza javne nabave (dizajnirana unutar projekta ACRIP financiranog iz IPA 2008) s posebnim naglaskom na monitoring tržišnih indikatora. Baza je nagograđena novim pretraživačkim alatima i redizajnirana na način da je većina kategorija dostupna za pretragu svim građanima, ali određene kategorije su napravljene s namjerom pružanja dodatnih analitičkih usluga poduzetnicima koji sudjeluju u javnoj nabavi i te kategorije će se naplaćivati. Navedeni prihod služit će također samoodrživosti Udruge. 2,5% sredstava institucionalne podrške u 2. godini koristilo bi se za upoznavanje dionika s mogućnostima ovog jedinstvenog alata s ciljem osiguranja samoodrživosti.

Treća faza Strateškog plana usmjerena je na posebne alate za nadzor integriteta (prema postojećem alatu koji je PSD razvio - samoprocjena integriteta) budući da je analiza integriteta kao i razvoj organizacijskog integriteta budućnost prevencije korupcije i u EU i globalno. PSD ovom institucionalnom potporom želi programirati već metodološki razvijen i testiran (u sklopu projekta ACRIP –IPA 2008 na uzorku 10 jedinica lokalne samouprave) Alat za (samo)procjenu integriteta kako bi bio dostupan u elektroničkom obliku. Programiranje ovog alata bi služilo kao baza za prijavu na mnoge natječaje koji ciljaju na integritet raznih institucija i organizacija, što bi dugoročno pomoglo održivosti PSD-a. 2.5% budžeta institucionalne potpore za 1. godinu koristilo bi se u ovu svrhu.


Partnerstvo za društveni razvoj korisnik je Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva


 

Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.