English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

MEDIA CIRCLE (Odgovor građana na klijentelizam u medijima )

Donator: Europska komisija, IPA Civil Society Facility
Vrijednost projekta: 621.805,78 EUR
Maksimalan doprinos Europske komisije: 548.341,37 EUR
 
1. prosinca 2013. godine Partnerstvo za društveni razvoj kao vodeća organizacija je započeo, zajedno s konzorcijem koaplikanata, provedbu projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima - MEDIA CIRCLE.
Projekt će se provoditi u razdoblju od 48 mjeseci u 6 zemalja, a nacionalni koaplikanti su sljedeći:
Partnerstvo za društveni razvoj, Hrvatska
Expert Forum, Rumunjska
BH Novinari, BiH
Vesta, BiH
Institut za javnu politiku, Crna Gora
Centar za medijske aktivnosti, Makedonija
Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Srbija
Komitet pravnika za ljudska prava: YUCOM
 
Krajnji cilj ovog projekta je da se uspostavi neovisan, održiv i višeslojan međudržavni mehanizam za aktivno praćenje medijskih politika, zagovaranje i brzu reakciju na probleme u JI Europi.
Specifični ciljevi projekta su:
· Uspostaviti održiv mehanizam za praćenje klijentelizma i indeksa politizacije koji će omogućiti međudržavnu usporedbu i kao i nacionalno izvještavanje o stanju klijentelizma i politizacije u medijima;
· Poboljšati nacionalne i međunarodne politike vezane za slobodu medija, financiranje medija, suzbijanje političkog utjecaja, veću transparentnost i odgovornost, te zaštitu novinara od zloporabe utjecaja, pritiska i nasilja;
· Povećati sposobnost medija i organizacija civilnog društva u području praćenja javnih politika i zagovaranja u odnosu na suzbijanje politizacije i klijentelizma u medijima;
· Uspostaviti održiv međudržavnu civilnu mrežu za zagovaranje i brzu reakciju na probleme u JI Europi;
· Osmisliti međudržavnu grupu za podršku istraživačkim novinarima;
· Poboljšati međusektorsku suradnju između novinara, javnih ustanova i nevladinih organizacija.

DONATOR:
Europska komisija

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.