Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

Dok ETUC izražava svoju duboku zabrinutost zbog pogoršanja radnog i socijalnog zakonodavstva te socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, njima nije jasno da je najveći problem što DIJALOGA nema. Ovdje vlada monolog onih koji se predano brinu samo za jedno – da njima ostane dobro.

 - Lea Šušić
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.