Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

Gospočić vs. radnici - a koga briga što RADNICI misle, direktorima je sigurno više stalo do firme nego njima jer ionako na kraju dana kad upropaste firmu, direktori odlaze na bolje položaje, a radnici odlaze na burzu.

 - Lea Šušić
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.