English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Važno je znati!

Na temelju višegodišnjeg iskustva u pružanju pomoći građanima u zaštiti njihovih prava željeli bismo vam dati nekoliko uputa koje vam mogu biti od koristi:

INFORMIRAJTE SE!
Prije no što krenete poduzimati bilo kakve konkretne radnje, iznimno je korisno da prikupite što više informacija o vrsti problema koji vas muči, tijelima koja su nadležna za rješavanje vašeg problema ili vam pri tome mogu pomoći, iskustvima osoba koje su imale isti ili sličan problem kao vaš. Ukoliko imate vremena i prilike, korisno je dobiti više mišljenja o istoj stvari jer vam to može pomoći kada trebate odlučiti koje konkretne radnje poduzeti. Informacije možete prikupiti od tijela nadležnih za vaš slučaj, nevladinih udruga, u knjižnicama, dnevnom tisku, na Internetu idr.

KOMUNICIRAJTE PISMENIM PUTEM!
U komunikaciji s tijelima javne uprave i drugim tijelima i osobama koje su važne za vaš slučaj u svakoj mogućoj prilici komunicirajte pismenim putem (pošta, telefax, e-mail). Čuvajte dokaze o poslanim upitima, molbama, dopisima (listić za preporučenu poštu, povratnica, predmetni e-mail) koji su jedini dokaz da je do komunikacije uistinu došlo a što vam može biti presudno ukoliko dođe do sudskog spora. Telefonski razgovor i sve što se tijekom njega komuniciralo teško je dokazati. Ako komunicirate izravnim kontaktom (tj. posjetite neko tijelo javne uprave, sud i sl.) sačuvajte propusnice ukoliko su vam iste bile izdane.

KORISTITE ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA!
Ovaj Zakon iznimno je važan i koristan kada trebate dobiti informacije od tijela javne uprave. Preporučujemo vam da prije slanja zahtjeva za informacijama svakako pročitate Zakon ovdje.
Također, prije slanja zahtjeva za informacijama raspitajte se u instituciji/tijelu od kojeg tražite informacije imaju li obrazac zahtjeva koji je potrebno ispuniti (neke institucije/tijela inzistiraju da zahtjevi za informacijama budu dostavljeni na njihovom obrascu).

OPREZ KOD ISTUPANJA U MEDIJIMA!
Iako se danas stječe dojam da „se ništa neće riješiti ako ne iziđeš u medijima“, stvarnost može pokazati i suprotno. Naime, iako je neosporno da mediji danas imaju velik utjecaj na donositelje odluka na različitim razinama i mogu pomoći, istovremeno prijevremen ili nepotpun iskaz medijima može vam naštetiti (omesti istragu koja je u tijeku, uzrokovati uništavanje dokaza, dovesti do „uštimavanja priče“ među počiniteljima isl.). Stoga vam preporučujemo da se prije objave vašeg slučaja u medijima posavjetujete s odvjetnicima ili nevladinim udrugama.

KOJE SU NAŠE OVLASTI?
Kao udruga kojoj je temeljna djelatnost promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda te kao udruga koja od 2001. godine radi na području borbe protiv korupcije, stekli smo iskustvo koje nam omogućuje da pomognemo velikom broju građana u zaštiti njihovih prava. Istovremeno, moramo naglasiti kako nismo istražno tijelo, tijelo kaznenog progona niti imamo ovlasti zastupati vas pred sudom. Mi vam možemo pomoći u utvrđivanju činjeničnog stanja putem slanja zahtjeva za informacijama i traženja očitovanja od nadležnih tijela, u prijavi vašeg slučaja nadležnim tijelima te praćenju postupanja nadležnih tijela po vašem slučaju. Također, možemo prisustvovati sudskim ročištima u svojstvu javnosti.
 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.