English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

CDMP (Projekt dokumentiranja i praćenja korupcije)

Projekt dokumentiranja i praćenja korupcije provodi se od 2003. godine unutar Anti-korupcijskog programa udruge Partnerstva za društveni razvoj. Metodologija zaprimanja slučajeva i pripreme slučajeva za istražna tijela i tijela kaznenog progona bazirana je na Projektu dokumentiranja ratnih zločina na Kosovu (provedba PSD u suradnji s ICTY, Department of State i ABA CEELI, 2001). Struktura Projekta dokumentiranja i praćenja korupcije sastoji se od nekoliko razina u smislu postupanja PSD-a.

Prvu razinu čini samo zaprimanje slučajeva. Ukoliko smatraju ili sumnjaju da su oštećeni nekim koruptivnim djelom, građanke i građani moći doći k nama u udrugu i iznijeti nam o čemu se radi. Također, slučajevi se mogu prijaviti i putem elektronskog obrasca koji je dostupan na Internet stranici PSD-a. Hodogram, pravila, te prava i obveze kod zaprimanja stranaka i slučajeva korupcije uređeni su internim Pravilnikom udruge Partnerstvo za društveni razvoj o zaprimanju stranaka i slučajeva korupcije. Pri intervjuiranju stranaka PSD koristi standardizirane upitnike. Prijavitelju se na samom početku intervjua predstavi organizacija i objasni se proces dokumentiranja i monitoriranja slučaja te ograničenja organizacije, u smislu da nismo stranka u postupku, da ne zastupamo pred sudom, da ne plaćamo sudske troškove itd. Prijavitelju se na početku ponude i objasne opcije na koji način može prijaviti slučaj (anonimno; spreman/na svjedočiti; spreman/na javno istupiti). Udruga je u svakoj od opcija obvezna u potpunosti poštivati odluku stranke, odnosno prijavitelja, koji nas potpisom izjave ovlašćuje da u njegovo, odnosno njezino ime prikupljamo podatke i pratimo njihov slučaj kroz administrativni sustav Republike Hrvatske. Narativni opis slučaja najvažniji je dio intervjua. Koristeći otvorena pitanja, stranku se ispituje o kronologiji slučaja, pozadini, uključenim osobama, oštećenim osobama, kao i o detaljnom opisu pretpostavljenih kriminalnih (ili drugih) radnji.

Sljedeća razina je proučavanje slučaja i utvrđivanje činjeničnog stanja. Partnerstvo za društveni razvoj koristi Zakon o pravu na pristup informacijama kao jedno od glavnih sredstava u procesu utvrđivanja činjeničnog stanja i/ili kao servis građanima/kama kojima je informacija potrebna (upućujemo zahtjeve za informacijama u ime građana/ki). Većina zahtjeva za informacijama koje upućuju građani/ke odnosi se na upite o administrativnim procedurama unutar općinske i/ili državne vlasti. Sve informacije vezane uz tu tematiku dostupne su javnosti. Sve informacije službeno dobijemo (temeljeno na ZPPI) ili odgovore na zahtjeve za postupanjem koje nam dostavljaju relevantna pravosudna tijela i/ili tijela policije – bez iznimke moramo podijeliti sa strankom koja je prijavila slučaj.

Po utvrđenom činjeničnom stanju, odnosno po utvrđenoj opravdanoj sumnji u koruptivno djelo, slijedi priprema slučaja za istražna tijela i tijela kaznenog progona, koja se odrađuje sukladno internim Obveznim protokolom po analizi predmeta. Pri analiza predmeta u ovoj fazi, fokus je na onim dijelovima koji se čine nelogičnim ili čak sumnjivim, a koji proizlaze iz analize dokumentacije. Ako smatramo da, u narativnom dijelu prijave slučaja korupcije i/ili u priloženoj dokumentaciji, postoji temelj, odnosno dokaz kriminalnog djela, kopiramo te dokumente i upućujemo ih zajedno s prijavom relevantnom pravosudnom ili policijskom tijelu. Od istih se uvijek zatraži da nas informiraju o rezultatima postupanja po slučaju. U svrhu prikupljanja dodatnih infromacija, od stranke se zatraži da pokuša osigurati što veći broj svjedoka, odnosno informatora koji su relevantni za slučaj te se s njima najčešće održavaju dodatni intervjui na dobrovoljnoj bazi.

Nakon što je slučaj predan na postupanje nadležnom tijelu, PSD putem zahtjeva za očitovanjem o postupanju, monitorira postupanja tog nadležnog tijela i prati ga do konačnog rješenja. Monitoring postupanja počinje prikupljanjem dokumenata dobivenih u komunikaciji s relevantnim tijelima.
 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.