English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

Planiranje, upravljanje i izvještavanje financija u okviru EU projekata

Radionice su namijenjene članovima udruga koje provode programe i projekte iz EU fondova.
Tijekom radionica polaznici će kroz praktične radionice savladati vještine:
  • Pripreme detaljnog proračuna
  • Poreza na dodanu vrijednost u okviru EU projekata
  • Neprofitnog računovodstva
  • Pravnog okvira za računovodstvo u EU projektima
  • Vođenja financija
  • Pisanja financijskih izvješća
  • Realokacije budžeta
  • Općeg okvira Javne nabave
Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte info@psd.hr.
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.