English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

VIJESTI

19.10.2016
Po pozivu nevladinim grassroot organizacijama

17.10.2016
Dizajn i izrada (programiranje) lT alata u sklopu projekta Integrity observer

26.09.2016
Javni poziv nevladinim grassroot organizacijama

15.09.2016
Dizajn i programiranje lT alata u sklopu projekta Integrity observer

14.09.2016
Dizajn i programiranje lT alata u sklopu projekta Integrity observer 

01.09.2016
na sudjelovanje u projektu “Nadzor Integriteta”

01.09.2016
Za dostavu projektnih prijedloga zagovaračkih aktivnosti

18.11.2015
Usluge smještaja, hrane, najma dvorane  i osvježenja

06.11.2015
Usluge smještaja, hrane, najma dvorane i osvježenja.

23.09.2015
Predstavljeni nalazi studije izrađene u sklopu najvećeg znanstveno-istraživačkog projekta o korupciji, ANTICORRP!

Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.