English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

VIJESTI

18.11.2015
Usluge smještaja, hrane, najma dvorane  i osvježenja

06.11.2015
Usluge smještaja, hrane, najma dvorane i osvježenja.

23.09.2015
Predstavljeni nalazi studije izrađene u sklopu najvećeg znanstveno-istraživačkog projekta o korupciji, ANTICORRP!

02.07.2015
Usluge smještaja, hrane, najma dvorane i osvježenja

30.06.2015
Usluge smještaja, hrane, najma dvorane  i osvježenja

29.06.2015
Na sudjelovanje u projektu “Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije (E-SCORE)”

16.06.2015
Na sudjelovanje u projektu “Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije (E-SCORE)”

15.06.2015
Usluge smještaja, hrane, najma dvorane i osvježenja.

22.04.2015
Dizajn i izrada IT alata u sklopu projekta Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije (E-SCORE)

16.04.2015
Dizajn i izrada IT alata u sklopu projekta Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije (E-SCORE)

Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.